Trustee Week

My name’s Catrin, I’m 22, and I sit on the Board of Trustees for ScoutsCymru.

I began Scouting in my home county of Ceredigion in 2011 as a Young Leader for Beavers, before joining Explorers and later, Network. My main reason for joining the board was the flexibility. Since coming to university, I’ve struggled to balance coursework, revision, work placements and, most importantly, Scouting. As I move about between work placements and lectures, I haven’t been able to fully commit to a group, but I want to give something back to the movement responsible for some of my greatest adventures and closest friends.

Before joining the board, I wasn’t exactly sure what I was signing up for – but I kept an open mind and haven’t been let down! I was welcomed with open arms, and if I was ever lost in a meeting I could turn to the person next to me and get an explanation, and nobody is more than an email away between meetings. A year in I can follow along most agenda topics with ease, although the accounts are still a little mind boggling.

As an 18-25 trustee, I may not have as much experience in areas such as planning or finance, but I feel my voice is listened to regardless. The opinions of myself and other youth trustees are especially sought after when the issue relates directly to youth members, as we draw not only from our own experiences but from our peers’.

Since joining the Board I have also become a member of the Appointments Committee and Awards Panel, meeting through conference calls or conversing over email. This gave me an active role in the recent Celebration of Scouting Awards, although it was all behind the scenes.

The weirdest moment so far was receiving an email to approve a SWAT (ScoutsCymru Water Activities Team) purchase, and realising that I was essentially being asked my permission for someone to buy a boat – a responsibility I didn’t think I was mature enough for!

If you think a trustee role, be it Group, District, Area or even Country, is up your street, don’t worry if you’re not experienced. Meetings aren’t as intimidating as you might think and there will always be someone to willing and able to help you.

 

Fy enw i yw Catrin, rwy’n 22, ac yn aelod o Fwrdd Trustees ScoutsCymru.

Dechreuais fy nhaith Sgowtio nôl yng Ngheredigion yn 2011 fel Arweinydd Ifanc yn Beavers, ac ers hynny wedi bod yn aelod o Explorers a Network. Ers dechrau yn y brif ysgol, mae hi wedi bod yn dasg a hanner i gwblhau’r holl waith cwrs, adolygu, lleoliad gwaith a’r peth pwysicaf – Sgowtio. Am y rhesymau yma, penderfynnais geisio ar gyfer y Bwrdd yn hytrach na gwirfoddoli yn wythnosol, er mwyn rhoi rhywbeth nôl i’r symudiad sy’n gyfrifol am rai o anturieithau a ffrindiau gorau’r byd.

Cyn ymuno a’r Bwrdd, doeddwn i ddim yn sicr iawn beth oedd y rôl yn cynnwys, ond cefais groeso cynnes gan bawb, ac roedd rhywun wastad yna i ateb unrhyw gwestiynnau yn ystod cyfarfodydd neu dros e-bost. Wedi blwyddyn o gyd-weithio gyda’r TRUSTEES eraill, rydw i’n teimlo fel rhan o’r tîm ac yn medru dilyn rhan fwyaf o’r eitemau ar yr agenda – er bod y cyfrifon dal i’w sgrifennu mewn iaith estron!

Fel TRUSTEE 18-25, does dim cymaint o brofiad mewn busnes na chyfrifon ac ati, ond rwy’n dal i deimlo y gallaf ddweud fy nweud a byddent yn gwranda arna i. Mae fy marn i a’r TRUSTEES ieuenctid eraill yn holl bwysig pan mae’r mater yn delio’n uniongyrchol â phobl ifanc, oherwydd rydyn ni’n gallu rhoi persbectif gwahanol yn ôl ein profiadau ni a phrofiadau ein PEERS.

Ers ymuno a’r Bwrdd, rydw i hefyd wedi gweithio fel rhan o’r Pwyllgor Apwyntiadau a’r Panel Gwobrwyo, yn cwrdd dros y ffôn neu’n cyffathrebu trwy ebyst. Rhoddodd hwn gyfle i mi gymryd rôl pwysig yn y Gwobrau Dathliad Sgowtio diwedder, a gan bod y gwaith wedi ei gwblhau cyn y diwrnod roeddwn yn gallu ymlacio a joio’r dathluadau!

Y foment mwyaf od more belled oedd derbyn ebost am fuddsoddiad newydd gan SWAT (Tîm Gweithgareddau Dŵr ScoutsCymru) – doeddwn i ddim yn teimlo’n digon gyfrifol i rhywun gofyn fy nghaniatâd i brynu cwch!

Os oes gennych ddiddordeb mewn rôl TRUSTEE, boed yn lefel Grŵp, Ardal, Sir neu Wladol, peidiwch bod yn swil, na phoeni nad oes gennych ddigon o brofiad. Dyw cyfarfodydd ddim mor frawychus ag ych chi’n disgwyl, a rhywun wastad yna i'wch helpu.