We are looking for a Youth Commissioner for Wales / Rydym yn chwilio am Gomisiynydd Ieuenctid Cymru

23rd May 2017

This is an amazing opportunity to make the voices of young people in Scouting heard at a national level, and to help shape Scouting and Deliver our vision.

The role is open to any member aged 18-25, and applications need to be submitted by 09/06/17  

More information can be found here or contact Gareth Watson cc@scoutscymru.org.uk with any questions or if you’d like to know more.

Nomination form

Dyma gyfle gwych i sicrhau y clywir lleisiau pobl ifanc o fewn Sgowtio ar lefel genedlaethol, ac i helpu llunio Sgowtio a chyflawni ein gweledigaeth.

Mae’r rôl yn agored i unrhyw aelod 18-25 oed, a rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 09/06/17 

Gellir darganfod mwy o wybodaeth yma neu gysylltwch â Gareth Watson cc@scoutscymru.org.uk gydag unrhyw gwestiynau neu os hoffwch chi wybod rhagor