SCOUTSCYMRU “CELEBRATION OF SCOUTING” AWARDS 2018 / GWOBRAU "DATHLU SGOWTIO" SCOUTSCYMRU 2018

16th May 2018

We are delighted to announce ScoutsCymru Celebration of Scouting Awards ceremony will be taking place on Saturday 6th October at the Metropole Hotel, Llandrindod Wells.

This is a fantastic opportunity to recognise and celebrate Scouting successes throughout Wales.

There are eight categories of awards and details of these can be found on the attached document.

To be considered for these awards, please complete the application formApplications for the awards close at 17.00 on Friday 24th August.

We looking forward to receiving your applications.

***************************************************

Yr ydym yn falch o gyhoeddi bydd seremoni Gwobrau Dathlu Sgowtiaid ScoutsCymru yn cymryd lle ar ddydd Sadwrn 6eg Hydref yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod.

Mae hwn yn gyfle gwych i gydnabod a dathlu llwyddiannau Sgowtiaid ledled Cymru.

Mae wyth categori o wobrau ac mae manylion amdanynt ar y ddogfen atodedig.

I gael eich ystyried am y gwobrau, llenwch y ffurflen gais

Bydd ceisiadau am y gwobrau yn cau am 17.00 ddydd Gwener Awst 24ydd.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.