Celebration of Service 2019

10th May 2019

Renowned adventurer Bear Grylls and Prince Edward, His Royal Highness the Duke of Kent, have recognised the "determination, grit, and perseverance" of over 20 inspirational Scouts and volunteers from across Wales as part of a prestigious awards ceremony.

Joined by fellow Scouting ambassadors - actor Warwick Davies, TV presenter and adventurer Dwayne Fields and explorer Megan Hine - UK Chief Scout, Bear Grylls and Prince Edward recognised the outstanding achievements of both adults and young people in Scouting over the past 12 months at Windsor Castle on April 28th.

The Welsh youngsters were among over 300 highly achieving young people to be awarded in recognition of their personal achievements across a range of challenges.

On the outstanding achievements of the Queen's Scout's winners, Chief Scout Bear said he found himself "full of admiration".

He said: "Queen's Scout award recipients are the absolute pinnacle of determination, grit and perseverance. They've contributed to their communities and developed skills along the way, and earning their Queen's Scout awards is just another step in their journey to personal growth. These Scouts are an inspiration to all others around the world thanks to their hard work and I find myself full of admiration for every single one of them."

Supporting over 14,000 young people in Wales gain skills for life, Rhian Moore, Chief Commissioner of Wales, said she was "incredibly proud of and grateful to" all the volunteers who were awarded.

She said: "We are absolutely blown away with the amazing achievements, commitment and dedication of these inspirational individuals who have gone above and beyond in their role as volunteers.

Read Rhian's Blog of the day here - http://www.scoutscymru.org.uk/node/733

Mae'r anturiwr enwog Bear Grylls a'r Tywysog Edward, Ei Fawrhydi Brenhinol Dug Caint, wedi cydnabod "penderfyniad, dewrder a dyfalbarhad" dros 20 o Sgowtiaid a gwirfoddolwyr ysbrydoledig o bob cwr o Gymru yn rhan o seremoni wobrwyo uchel ei pharch.

Ymunwyd â Phrif Sgowt y DU, Bear Grylls, a'r Tywysog Edward gan eu cyd-lysgenhadon Sgowtio - yr actor Warwick Davies, y cyflwynydd teledu ac anturiwr Dwayne Fields a'r chwilotwr Megan Hine - wrth iddynt gydnabod llwyddiannau rhagorol oedolion a phobl ifanc ym myd Sgowtio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yng Nghastell Windsor ar 28 Ebrill.

Roedd y bobl ifanc o Gymru ymhlith dros 300 o bobl ifanc lwyddiannus i gael eu gwobrwyo mewn cydnabyddiaeth o'u cyflawniadau personol ar draws amrywiaeth o heriau.

Dywedodd y Prif Sgowt Bear Grylls ei fod yn "llawn edmygedd" o lwyddiannau rhagorol enillwyr gwobr Sgowtiaid y Frenhines.

Dywedodd: "Mae'r rhai sy'n derbyn gwobr Sgowtiaid y Frenhines ar y brig o ran eu penderfyniad, dewrder a dyfalbarhad. Maen nhw wedi gwneud cyfraniad i'w cymunedau ac wedi datblygu sgiliau wrth wneud hynny, ac mae ennill gwobr Sgowtiaid y Frenhines yn gam arall ar eu taith i dwf personol. Mae'r Sgowtiaid hyn yn ysbrydoliaeth i'r holl Sgowtiaid eraill ledled y byd, diolch i'w gwaith caled, ac rwy'n llawn edmygedd o bob un ohonyn nhw."

Gan gynorthwyo dros 14,000 o bobl ifanc yng Nghymru i ennill sgiliau ar gyfer bywyd, dywedodd Rhian Moore, Prif Gomisiynydd Cymru, ei bod yn "wirioneddol falch a diolchgar" i'r holl wirfoddolwyr a wobrwywyd.

Dywedodd: "Cawsom ein syfrdanu'n llwyr gan lwyddiannau anhygoel, ymrwymiad ac ymroddiad yr unigolion ysbrydoledig hyn sydd wedi mynd uwchlaw a thu hwnt na'r gofyn yn eu swyddogaeth fel gwirfoddolwyr.

Darllenwch blog Rhian o'r dydd yma - http://www.scoutscymru.org.uk/node/733