Area Commissioner Carmarthenshire Vacancy

13th August 2019

Are you good at seeing the bigger picture and sharing your vision with others while putting up tents in a muddy field?  Can you encourage a team be their best while building towers out of spaghetti or making twenty cups of tea?  ScoutsCymru are looking for a go-getting, big-dreaming, re-energising volunteer to lead and inspire Scouting across Carmarthenshire.  No Scouting experience necessary – just a willingness to learn and get stuck in.

 

If you’d like to find out more about this fantastic opportunity you can contact Sue Benbow at RCWestWales@scoutscymru.org.uk or check out the attached role description.  If you’d like to apply for the role please fill out and submit this simple form by 31st August.

 

 

Ydych chi yn berson sy’n gallu gweld y darlun mawr a rhannu eich gweledigaeth gydag eraill tra ar yr un pryd yn codi pebyll ynghanol cae yn y glaw? Ydych chi yn gallu annog tîm i fod ar ei gorau, tra hefyd yn adeiladu tŵr allan o spageti neu wrth wneud ugain ‘paned? Mae Scouts Cymru yn chwilio am unigolyn sy’n llawn egni a brwdfrydedd, gyda syniadau a breuddwydion mawr – rhywun sy’n gallu cynneu a chynnal  fflam brwdfrydedd ein gwirfoddolwyr gwych yn Sir Gâr. Does dim angen profiad o fewn y mudiad – dim ond parodrwydd i ddysgu ac ymuno yn yr hwyl!

 

Os hoffech chi ddarganfod mwy am y profiad anhygoel yma, cysylltwch gyda Sue Benbow RCWestWales@scoutscymru.org.uk neu ddarllenwch y swydd ddisgrifiad sydd wedi atodi. Os hoffech ymgeisio am y swydd yma, a wnewch chi lenwi y ffurflen syml yma, a’i ddychwelyd erbyn 31ain Awst os gwelwch yn dda.