24th World Scout Jamboree 2019 - USA / 24ain Jamborî Sgowtiaid y Byd 2019 - UDA

19th July 2017

The UK Contingent will be made up of participants, their Unit Leaders, International Service Team and a Contingent Management and Support Team (UK Contingent Team).

Participants must be born between 22 July 2001 and 21 July 2005

The Jamboree will take place on 22nd July – 2nd August 2019 at The Summit Bechtel Family National Scout Reserve in West Virginia, USA.

How to apply:

Applications will open in September along with roadshows by the Unit leaders with applications closing in mid- October.

An overnight selection event near Brecon will be taking place for those successful at the application phase between 18th-19th November 2017 which is a two day process so please keep this date free.

For more information visit:

http://ukcontingent.co.uk/jamboree-2019/

http://www.2019wsj.org/

 

***************************************************

Bydd mintai’r DU yn cael ei ffurfio o gyfranogwyr, Arweinyddion eu Huned, Tîm Gwasanaethu Rhyngwladol a Thîm Rheoli a Chefnogi’r Fintai (Tîm Mintai’r DU)

Rhaid i gyfranogwyr gael eu geni rhwng Gorffennaf 22, 2001 a Gorffennaf 21, 2005.

Cynhelir y Jamborî o Orffennaf 22 – Awst 2, 2019 yng Ngwarchodfa Genedlaethol y Sgowtiaid y Teulu Bechtel ‘The Summit’ yng Ngorllewin Virginia, UDA.

Sut i wneud cais:

Bydd ceisiadau yn agor ym mis Medi ar y cyd â sioeau teithiol gan arweinyddion yr Uned gyda cheisiadau’n cau yng nghanol mis Hydref.

Bydd digwyddiad dethol dros nos yn cael ei gynnal yn agos i Aberhonddu am y rhai fydd yn llwyddiannus yn y cymal gwneud cais rhwng Tachwedd 18-19, 2017 fydd yn broses ddau ddiwrnod felly cadwch y dyddiad hwn yn rhydd.

Am fwy o wybodaeth ewch at:

http://ukcontingent.co.uk/jamboree-2019/

http://www.2019wsj.org/