MEETING THE CHALLENGES - Training Course for Managers and Supporters

Sat 10th Feb - Sun 11th Feb 2018

MEETING THE CHALLENGES - Training Course for Managers and Supporters

This 1 day course will take place in Llandrindod on Sunday February 11th 2018.

Please email or ring me if you wish to attend and I shall then forward you the details for the day.

The independent learning recommended for this course is as follows

'Getting the word out' 

'Safeguarding'

'Dealing with Difficult Situations'

'Enabling Change'

'Decision Making'

these can be found by following this link

https://members.scouts.org.uk/supportresources/4660

The course is primarily for those managers and supporters (GSLs, ADCs, DCs, DACs, AACs etc.) who started their role in 2017 and those who have not completed their Wood Badge. However if you feel the course will develop your Scouting and would assist in your ongoing learning please feel free to attend.

The courses have been developed by Headquarters and are only able to be delivered by UK trained Trainers.  We have a team in Wales who are keen to travel across the Country to deliver the training so please support them if you can.

Thank you 

Pat Thomas Commissioner Wales, Adult Training

07800 877607 - adulttraining@scoutscymru.org.uk

CWRDD Â’R HERIAU – Cyrsiau Hyfforddi i Reolwyr a Chefnogwyr

Cynhelir y cwrs undydd hwn yn Llandrindod ddydd Sul Chwefror 11, 2018

Ebostiwch neu ffoniwch fi pe hoffech chi ei fynychu ac anfonaf y manylion am y diwrnod atoch chi.

Y dysgu annibynnol a’i gymhellir ar gyfer y cwrs yw:

‘Mynd â’r gair allan’

‘Diogelu’

‘Ymdrin â Sefyllfaoedd Anodd’

‘Galluogi Newid’

‘Gwneud Penderfyniadau’

a gellir dod o hyd i’r rhain drwy ddilyn y ddolen yma

https://members.scouts.org.uk/supportresources/4660

Bwriedir y cwrs hwn yn bennaf i’r rheolwyr a chefnogwyr hynny (GSL, ADC, DC, DAC. AAC ayyb) a ddechreuodd eu rôl yn 2017 a’r rhain sydd heb gwblhau eu Bathodyn Pren.  Sut bynnag, os ydych chi’n teimlo bydd y cwrs yn datblygu’ch Sgowtio a byddai’n helpu gyda’ch dysgu parhaus mae croeso i chi ei fynychu.

Datblygwyd y cyrsiau gan y Pencadlys a dim ond Hyfforddwyr sydd wedi derbyn eu hyfforddiant ar lefel y DU a all eu cyflwyno.  Mae gennym dîm yng Nghymru sy’n awyddus i deithio ar draws y Wlad i gyflwyno’r hyfforddiant felly cefnogwch nhw os gallwch chi.

Diolch 

Pat Thomas 

Comisiynydd Cymru, Hyfforddi Oedolion

07800 877607 - adulttraining@scoutscymru.org.uk